Teknologieksperter

Mindre
kompleksitet

Vår målsetning er å redusere kompleksitet i produkter ved å finne robuste, elegante og enkle løsninger for ditt behov.

Løsningsorienterte

Våre ingeniører er pragmatiske. Vi fokuserer på å utvikle pålitelige og brukervennlige løsninger som skaper verdi for deg, din sluttbruker og din organisasjon.

Vi kan teknologi

Innsikt

Kunstig intelligens, analyse og maskinlæring.

Back-end

Database-design, programvare-arkitektur og utvikling av back-end.

Sikkerhet

Kryptografi, server sikkerhet og systemutvikling.

Algoritmer

Statistiske modeller, blockchain, numerikk og ikke-lineære systemer.

Web/App

Web-utvikling, utvikling av Apper, UX/UI og utvikling av front-end.

Rådgivning

Teknisk due diligence, IT-rådgivning, sikkerhet og personvern.

Bred kompetanse

452-min

Genialt, men enkelt

Vi tenker utenfor boksen. Derfor ansetter vi bare de mest kreative menneskene som er i stand til å finne enkle og brilliante løsninger på svært kompliserte problemer.

Kunder