Et bedre samfunn

Utløse potensialet i mennesker

Se for deg en verden der alle lever livet til sitt fulle potensial.

I Alder har vi alltid vært opptatt av hvordan teknologi kan gjøre mennesker i stand til å utrette mer. Vi tror også at samfunnet beveger seg i riktig retning når mennesker får bruke tiden sin til det de syntes er meningsfylt.

Derfor utvikler vi teknologi for å koble mennesker med det de liker og er gode til; meningsfulle aktiviteter som kan ha en positiv påvirkning på andre mennesker og positiv forandring i samfunnet.

Dette kan være en frivillig som finner mening i å hjelpe andre, en frilanser som blir anbefalt til et prosjekt, eller en ansatt som blir koblet med den perfekte jobben.

Med andre ord utvikler vi teknologi for å utløse potensialet i mennesker.

Partnere

ledelse

Håvard Litved Dalen
Daglig leder
Simon Riis Iden
Teknologileder
Gaute Halvorsen
Seniorforsker, Match API